Het product om je hoogfunctionerende medewerkers pro-actief en zelfredzamer te maken

Je hebt slimme mensen in dienst, hun kennis en kunde is het kapitaal van je bedrijf. Je weet dat als ze lekkerder in hun vel zitten, ze veel beter presteren. Toch zijn deze slimme koppies vaak gevoelig voor stress, faalangst en perfectionisme. Die prestatiedruk en hoge eisen leidt bijna zonder uitzondering tot overweldiging, terugtrekken en soms zelfs bevriezing. Ondanks dat je een luisterend oor biedt, vind je het lastig om je medewerkers in een pro-actieve, zelfredzame modus te krijgen. 

Help ze om zichzelf beter te leren kennen én managen in het blended groepsprogramma Burn-on

Het traject Burn-on leidt tot 

  • Meer zelfinzicht: deelnemers leren hun eigen kwaliteiten en valkuilen beter (h)erkennen en weten hoe ze hier goed mee kunnen omgaan.
  • Duidelijkere communicatie omdat ze weten waar ze écht behoefte aan hebben en dit duidelijk aan je kunnen communiceren.
  • Een pro-actieve houding doordat ze weten wat ze te bieden hebben (meer zelfvertrouwen) en hier voor durven gaan staan (waardengericht handelen). 
  • Minder stress & een gezondere lichaam en geest doordat ze begrijpen hoe het stress- en immuunsysteem werken i.r.t. het brein en weten hoe ze deze systemen tot rust kunnen brengen. 

Hoe werkt het?

  • 3 fysieke dagen op een prachtig groene locatie in de Randstad gericht op de werking van het stress- en immuunsysteem en hoe je deze systemen tot rust kunt brengen.
  • Online academy met een bibliotheek aan informatie en tools gericht op (het omgaan met) perfectionisme, faalangst, imposter syndrome, stress, prikkelgevoeligheid (o.a. bekend bij autisme, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid) en nog veel meer thema’s die vaak samengaan met high-performance jobs.
  • Online Q&A sessies met een gedragswetenschapper en peers uit verschillende organisaties, waar ze gedurende 6 maanden aan deel kunnen nemen.. Hierin worden prangende vragen besproken, wordt herkenning gezocht in andere peers en worden

Prijs per deelnemer
€ 3000 excl. BTW

(eerstvolgende traject start op donderdag 12 januari 2023)

Veelgestelde vragen

In organisaties waarin kenniswerkers bepalend zijn voor de omzet, vallen meer mensen je denkt onder de vlag neurodivers. Dit betekent dat het brein van deze mensen informatie op een andere manier verwerkt. Onder neurodiversiteit verstaan we mensen met hooggevoeligheid, autisme, add/adhd en (steeds vaker) hoogbegaafdheid.

Deze mensen zijn extra gevoelig voor stress, stellen hoge eisen aan zichzelf, hebben moeite om iets uit te voeren wanneer ze niet begrijpen waarom en worden vaak geteisterd door angst en onzekerheid.

Wanneer dit niet goed wordt begeleid, leidt dit op termijn vaak tot langdurig ziekteverzuim door chronische ziekten of burn-out. Wanneer deze mensen zichzelf juist beter leren kennen én managen, zijn dit de toppers van je organisatie.
Uit cijfers van TNO blijkt dat langdurig verzuim per medewerker gemiddeld 91.000 euro kost. Aangezien deze medewerkers vaak vatbaarder zijn dan gemiddeld voor stress, angst en onzekerheid, is de kans op langdurig verzuim groot. Je bespaart 61.000 euro wanneer je deze mensen gezond en inzetbaar houdt.

Daarnaast zijn deze mensen in de juiste omstandigheden juist de toppers van de organisatie. Ze staan bekend om hun sterk analytische vermogen, out-of-the-box oplossingen aandragen, het inspireren en samenbrengen van het team en het zonder morren oppakken van extra taken.
Medewerkers die binnen het neurodiverse spectrum vallen (zie ‘waarom deze thema’s?) gaan vaak niet zo goed op ‘standaard’ trainingsaanbod. Het tempo ligt te laag, ze kunnen zich niet identificeren met de stof, de groepsdynamiek werkt belemmerd en/of ze nemen informatie beter tot zich door op hun eigen tijd te lezen.

In de huidige opzet worden deelnemers via meerdere wegen geprikkeld: fysiek én mentaal, offline én online, individueel én in groepsverband, tijdscontingent én kenniscontingent. Voor ieder wat wils, zodat ze uit alle aangeboden stof het best passende kunnen meenemen.