Focus: laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt om potentieel verzuim aan te pakken. 

Uitval van medewerkers is vaak een gevolg van stapelstress: meerdere dagelijkse (kleine) stressoren die op zichzelf weinig invloed hebben, maar bij meerdere stressoren tegelijk kunnen leiden tot uitval. De wereld verandert continue, we leven in een kenniseconomie waarin je altijd moet blijven ontwikkelen en kunnen ons voortdurend meten aan de fantastische buitenkant van onze omgeving. Hoe zorg je er voor dat jouw medewerkers overeind blijven?

Ons antwoord hier op is: open en eerlijke gesprekken over de kern. Het is als leidinggevende lastig om kwetsbare gesprekken aan te gaan. Medewerkers vinden het moeilijk om open te zijn over wat er echt speelt. Wanneer stapelstress te lang onbesproken blijft, is het gevolg echter pijnlijk zichtbaar:

 • Ineffectiviteit op de werkvloer
 • Regelmatig ziekteverzuim
 • Langdurig ziekteverzuim
 • Ongewenst verloop van medewerkers
 • Verhoging ziektepremiekosten voor werkgever

Het Recharge Point ontlast je in het voeren van de ‘moeilijke gesprekken’ en houden preventief een vinger aan de pols bij medewerkers die een verhoogd risico lopen op stressgerelateerde klachten. Regelmatig kunnen ventileren over spanning, leidt tot minder stapelstress. Minder stress leidt tot een vitale medewerker. Zo blijft de workflow zoals je ‘m wilt (of zelfs beter dan dat).

Hoe werkt het?

 • 1 dagdeel (a 3 uur) per 3 weken zit er een psycholoog online klaar om medewerkers op te vangen.
 • Via een inschrijftool kunnen medewerkers een tijdslot claimen van 25 minuten.
 • Medewerkers kunnen laagdrempelig en kortdurend sparren (bv. veilig verhaal delen, tips en tricks bespreken of een plan van aanpak maken).
 • Vooraf wordt er een vragenlijst doorgestuurd om de tijd effectief te kunnen besteden.
 • Wij gebruiken hiervoor een AVG-proof platform.
 • Er gaat geen inhoudelijke informatie naar HR of de leidinggevenden. Wel kunnen wij in de loop der tijd algemene tendensen herkennen en bespreekbaar maken.

Veelgestelde vragen

De bedrijfsarts is in principe ook preventief inzetbaar voor vraagstukken over inzetbaarheid. In de praktijk zien we dat veel mensen zich hier niet bewust van zijn óf dat ze de bedrijfsarts niet als 100% onafhankelijk ervaren. Daarnaast is de wachttijd bij een bedrijfsarts vaak lang. De drempel om naar de bedrijfsarts te gaan voor een preventief consult is daarmee hoog.

Sparren bij het het Recharge Point wordt als zeer laagdrempelig ervaren. We zijn 100% onafhankelijk en hebben vrijwel geen wachttijden. Daarnaast zijn wij meer gespecialiseerd in het begeleiden van mentale klachten en het stimuleren tot gedragsverandering. Het Recharge Point verwijst wel eens door naar de bedrijfsarts wanneer dit nodig is.
De BMW-er wordt vaak ingezet bij praktische vraagstukken die de inzetbaarheid belemmeren. Je kunt hierbij denken aan vragen over wonen, financiën, opvang. De BMW-er helpt om praktische oplossingen te vinden. In de praktijk zijn er BMW-ers die ook geschikt zijn voor het begeleiden van mentale klachten, maar zij verwijzen vaak door wanneer de klachten diepgaander van aard zijn.

Het Recharge Point is wel gespecialiseerd in het begeleiden van mentale klachten en richt zich voornamelijk op het begeleiden van gedragsverandering, intrinsieke motivatie, zingeving en eigenaarschap. Voor praktische begeleiding verwijzen wij wel eens door naar de BMW als het nodig is.
Nee. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol bij zaken omtrent ongewenst gedrag op de werkvloer. Hij/zij begeleidt de medewerker om zo snel mogelijk tot een veiligere werkomgeving te komen. De vertrouwenspersoon kent de wegen binnen het bedrijf goed en adviseert de medewerker welke stappen gezet kunnen worden.

Het Recharge Point richt zich op de mentale gevolgen van ongewenst gedrag. Wanneer iemand bij de vertrouwenspersoon geholpen wordt om naar oplossingen toe te werken, kan de medewerker bij het Recharge Point terecht om te praten over de mentale impact die de ervaren situatie heeft gemaakt. Indien nodig verwijzen wij mensen door naar de vertrouwenspersoon voor concrete actie aangaande de ongewenste situatie.
Als je op locatie begeleiding wilt aanbieden (Recharge Point, Individuele Begeleiding) dan is het prettig als de ruimte waarin wij zitten voorzien is van de volgende zaken:

- Niet te dicht bij de standaard wandelgangen, zodat iemand veilig naar binnen kan lopen;
- Voorzien van twee comfortabele stoelen en een raam;
- Koffie/thee binnen handbereik (of via een apparaat of middels een thermoskan);
- Geen vergaderopstelling: zo min mogelijk tafels. De opstelling moet uitnodigen tot openhartig gesprek, niet tot een verhoor of vergadering.

Je kunt altijd met ons overleggen om samen te kijken welke ruimte het beste past.

Kosten

Prijs per half jaar (3-wekelijks, 9 keer totaal):                                 € 4000

Prijs per jaar (3-wekelijks, totaal 17 keer): € 7000

Iris Bergwerff

Weet je niet zeker of het bij je past? Wil je een andere frequentie? Twijfel je of wij de juiste partij zijn? Laten we het onderzoeken!
Stuur Iris een berichtje of geef haar een belletje.