Recharge Point

Focus: laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt om potentieel verzuim aan te pakken. 

Uitval van medewerkers is vaak een gevolg van stapelstress: meerdere dagelijkse (kleine) stressoren die op zichzelf weinig invloed hebben, maar bij meerdere stressoren tegelijk kunnen leiden tot uitval. Zeker nu de komst van COVID-19 de wereld zoals we die kennen op zijn kop heeft gezet, is er op veel verschillende vlakken sprake van stress en onzekerheid. Hoe zorg je er voor dat medewerkers overeind blijven?

Ons antwoord hier op is: open een eerlijke gesprekken gericht op waar het echt om draait. Al langere tijd merken we dat er veel leidinggevenden zijn die het lastig vinden om kwetsbare gesprekken aan te gaan met medewerkers, maar dat medewerkers het ook lastig vinden om open te zijn over hoe ze er bij zitten. Wanneer stapelstress te lang onbesproken blijft, is het gevolg echter pijnlijk zichtbaar:

 • Ineffectiviteit op de werkvloer
 • Regelmatig ziekteverzuim
 • Langdurig ziekteverzuim
 • Ongewenst verloop van medewerkers
 • Verhoging ziektepremiekosten voor werkgever

Daarom zijn wij gestart met het Recharge Point. We ontlasten u in het voeren van de ‘moeilijke gesprekken’ en houden preventief een vinger aan de pols bij medewerkers die een verhoogd risico lopen op stressgerelateerde klachten. Door regelmatig beschikbaar te zijn voor medewerkers, merk je dat er minder stress stapelt en de workflow blijft zoals je ‘m wilt.

Hoe?

 • 1 dagdeel (a 3 uur) per 2 weken zit er een psycholoog online klaar om medewerkers op te vangen.
 • Middels een inschrijftool kunnen medewerkers een tijdslot claimen van 25 minuten.
 • Medewerkers kunnen laagdrempelig en kortdurend sparren (bv. veilig verhaal delen, tips en tricks bespreken of een plan van aanpak maken).
 • Vooraf wordt er een vragenlijst doorgestuurd om de tijd effectief te kunnen besteden.
 • Wij gebruiken hiervoor een AVG-proof platform.
 • Er gaat geen inhoudelijke informatie naar HR of de leidinggevenden. Wel kunnen wij in de loop der tijd algemene tendensen herkennen en bespreekbaar maken.

Kosten

Prijs per drie maanden (om de week):                       € 2300

Prijs per half jaar (om de week):                                 € 4500