Privacyverklaring

The SatisFactory Project verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website thesatisfactoryproject.nl en de opslag van jouw persoonsgegevens en sessieverslagen bij individueel contact, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Op de website thesatisfactoryproject.nl en bij het afnemen van diensten en producten van The SatisFactory Project laat je (persoons)gegevens achter. The SatisFactory Project vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres en/of telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om je te kunnen beantwoorden.

The SatisFactory Project zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat we pas informatie doorgeven aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u klant wordt van The SatisFactory Project of om andere reden persoonsgegevens aan The SatisFactory Project verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met The SatisFactory Project, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijk

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

The SatisFactory Project
Korstmos 9
2914 XA Nieuwerkerk aan den IJssel
info@tsfp.nl
KVK 77015347

2. Gegevens verwerkt door The SatisFactory Project

Welke persoonsgegevens The SatisFactory Project verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op het contactformulier) en van de producten / diensten die je afneemt:

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voornaam
Achternaam
Mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Bedrijfsnaam
Btw-nummer
Bankrekeningnummer
Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier.

3. Doeleinden voor het verwerken van gegevens

The SatisFactory Project verwerkt de in sub 2 genoemde (persoons)gegevens in de basis om haar klanten de op haar website vermelde diensten te leveren. Samenvattend gebruikt The SatisFactory Project deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
Om je te bellen of mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen
Om je te informeren over wijzigingen van haar producten en diensten
Voor marketindoeleinden, zoals toegestaan is volgens de wet (uitschrijven is ten alle tijden mogelijk door te mailen naar info@tsfp.nl)
Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
Uw naam en e-mailadres worden in het speciaal gebruikt voor:

contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken;
het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van The SatisFactory Project;
het reageren op uw (aan)vraag;
het versturen van offertes en- of facturen.
Uw adresgegevens worden gebruikt voor:

Het versturen van offertes en- of facturen.
The SatisFactory Project is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

4. E-mail berichtgeving

The SatisFactory Project gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten, diensten, kennis en inzichten van The SatisFactory Project. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@tsfp.nl

5. Feedback

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.

6. Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

The SatisFactory Project heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt The SatisFactory Project ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

7. Informatie verstrekking aan derden

The SatisFactory Project verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Bewaartermijnen

The SatisFactory Project verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om de gegevens te bewaren en niet langer. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. In het geval van individuele begeleiding worden de gegevens na 2 jaar verwijderd na afronding van het traject.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail. Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouw contactpersoon binnen The SatisFactory Project.

10. Beveiliging

Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt The SatisFactory Project de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden. Onze vertrouwelijke/inhoudelijke informatie wordt met je gedeeld via een beveiligd mailsysteem.

11. Wijzigingen

The SatisFactory Project behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

12. Vragen of klachten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij eventuele vragen of klachten over deze Privacyverklaring.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.